Toolbox ontwerp

Grafisch ontwerp van toolboxen: informatie overdragen en dialoog

Toolboxen worden gebruikt om medewerkers te instrueren op veiligheid. Vaak bestaat een toolboxmeeting uit een korte presentatie over een bepaald veiligheidsonderwerp. In een toolboxmeeting wordt er informatie gegeven over het herkennen van gevaren en hoe de werknemer zich kan beschermen tegen deze gevaren. De vraag die centraal staat is hoe de veiligheid verbeterd kan worden. Deze aspecten van een toolboxmeeting dragen bij aan het bevorderen van de veiligheid binnen uw bedrijf. Wij ontwerpen veiligheid toolboxen die aanspreken, informatie op een aantrekkelijke manier overdragen en tot dialoog aanzetten.

Creatieve oplossingen en dialoog

Wij hebben reeds voor diverse klanten verschillende oplossingen ontwikkeld en ontworpen. Uiteraard kunnen wij voor u standaard presentatie formats ontwerpen. Dit doen we in powerpoint, word of elk ander formaat door u gewenst. Maar we hebben ook goede ervaringen met andere vormen van toolboxen. Wat denkt u van deze creatieve oplossingen om een toolbox vorm te geven:

  • Brochures / boekjes
  • Kaarten in A0/A1 formaat (deze zelfsturende dialoogvorm zorgt er voor dat de deelnemers samen de stappen op de kaart -meerdere vragen rondom een onderwerp doorlopen en de onderwerpen bespreken).
  • Kaartspel met verschillende onderwerpen / risico’s / dilemma’s of vragen (bijv. elke deelnemer kiest drie risico’s of dilemma’s waar hij / zij het vandaag over wil hebben).
  • Poster met het onderwerp van deze maand – ter bespreking in de groep. De poster kan daarna die maand benut worden ter herinnering.
  • Combinatie van digitaal en print. (bijv. met een QR code meer informatie krijgen).
  • Casus van de week of maand: samen een veiligheidscasus doornemen (op een laagdrempelige manier) en daar samen de leerpunten uit halen of evalueren.

Als u het ons vraagt is veiligheid vooral met elkaar in dialoog zijn en niet alleen maar zenden. Een goed gesprek over veilig werken, waar men tot een gezamenlijke beeldvorming en inzicht komt, draagt bij aan duurzaam veilig gedrag en een brede veiligheidscultuur. Een goed toolbox ontwerp moet hierop gericht zijn.

Ons grafisch ontwerp en onze veiligheidskennis

Schakel ons in als u onze grafische ontwerpkracht wilt benutten om uw medewerkers te instrueren, of dat nu via de traditionele instructie manier is of via een innovatieve manier van dialoog. Wij ontwerpen de toolbox voor u, maar kunnen u ook adviseren over geschikte werkvormen bij de onderwerpen. Daarnaast beschikken wij over veiligheidskundige kennis en kunnen we u tevens ontzorgen op de inhoud. Het resultaat is een sterke toolbox, waar het ontwerp niet alleen mooi is maar de boodschap op een leuke en representatieve manier overbrengt.

Heeft u een project? Laten we beginnen…

Wij ontwerpen unieke en doeltreffende veiligheidsposters volledig naar uw wensen en eisen. Laat ons uw idee├źn visualiseren.

Sluit Menu