Strategie poster ontwerp

Roadmap voor missie visie waarden en doelen

We worden regelmatig gevraagd om een strategie poster te ontwerpen. Een strategieposter is een hulpmiddel om in sessies met management en medewerkers de strategie (door) te ontwikkelen of op een aantrekkelijke en duidelijke manier te communiceren.

Roadmap strategie poster ontwerp

Een roadmap is een in de tijd uitgezette weergave van het nu naar de ontwikkeling van één of meer ambities. De roadmap geeft weer wat er in de tussentijd nodig is om de ambitie of strategie te bereiken. Een roadmap bevat vaak de ambitie, kritische doelen (tussenstappen), de strategie en tactiek om daar te komen, potentiële belemmeringen en te vieren milestones. Het resultaat is een uniek en duidelijk overzicht van de samenhang tussen de ambities, benodigde stappen en het nu.

Voor Rijkswaterstaat hebben we bijvoorbeeld recent een roadmap poster ontworpen voor de ontwikkeling van een Strategisch Arbo Meerjarenplan. De poster is gebruikt in verschillende werksessies om de ambities en doelen voor de komende vijf jaar op veiligheid op te halen bij sleutelactoren in de organisatie. Na het opstellen en vaststellen van het plan hebben we voor de klant de roadmap vernieuwd, zodat de ambities en tussenstappen binnen het bedrijf gecommuniceerd konden worden.

Missie, visie en doelen poster

Een iets andere variant is een poster waarop de nieuwe of huidige missie, visie en waarden worden weergegeven. Soms aangevuld met de strategie. Voor Argent Energy hebben we een aansprekende missie/visie poster ontworpen om in werksessies de missie en visie eigen te maken. Op de strategie poster hebben we de visie, missie en waarden weergegeven. Het resultaat is een grafisch aansprekende weergave om de visie, missie en waarden te communiceren.

Wilt u ook over de koers communiceren met medewerkers en omgeving?

Heeft u een project? Laten we beginnen…

Wij ontwerpen unieke en doeltreffende veiligheidsposters volledig naar uw wensen en eisen. Laat ons uw ideeën visualiseren.

Sluit Menu