Postercampagne VanderValk+DeGroot

Veiligheidscampagne

Vandervalk+Degroot houdt zich bezig met reiniging, renovatie, onderhoud en inspectie van rioolinfrastructuur. Daarnaast adviseert zij klanten, bijvoorbeeld bij het beheer van riool infrastructuur.

Om de veiligheidscampagne binnen het bedrijf te ondersteunen (we letten op elkaar en stimuleren elkaar om veilig te werken) hebben de afgelopen jaren verschillende veiligheidsposters ontworpen. Enkele voorbeelden:

  • Poster brand en explosiegevaar: hoe voorkomen?
  • Veiligheidsposter valgevaar bij open putten
  • Werken langs de weg: zorg voor zichtbaarheid en afzetting
  • Elkaar aanspreken op veilig werken
  • Veilig werken is geen keuze
  • Poster besloten ruimtes: risico’s van werken in en rond riolen 

PROJECT
Veiligheidsposters

OPDRACHTGEVER
VanderValk+deGroot

VORM
A1 posters

Heeft u een project? Laten we beginnen…

Wij ontwerpen unieke en doeltreffende veiligheidsposters volledig naar uw wensen en eisen. Laat ons uw ideeën visualiseren.

Sluit Menu