Ontwerp van ontruimingsplattegronden

Visitekaarjte voor uw bedrijf

Wij ontwerpen duidelijke ontruimingsplattegronden. Een ontruimingsplattegrond wordt ook wel een vluchtplattegrond of een evacuatieplattegrond genoemd. De plattegronden geven duidelijk weer waar je jezelf bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van de blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaatsen buiten het gebouw.

Overzichtelijk en duidelijk

De door ons opgestelde ontruimingsplattegronden zijn zo opgezet, dat ze in één oogopslag goed te begrijpen zijn voor mensen zonder een technische achtergrond. Door kleurgebruik, duidelijke locatieaanduiding, eenvoudige noodinstructies, overzichtelijke plattegrondtekeningen en heldere pictogrammen vormen ze een hulpmiddel bij noodsituaties. De vluchtplattegronden stellen we op conform de NEN 1414. Deze norm beschrijft eisen aan de lay-out van de plattegronden en de gebruikte symbolen.

Ontwerp ontruimingsplattegrond

Wij hechten veel waarde aan de uitstraling van de ontruimingsplattegronden. Niet alleen omdat ze duidelijk moeten zijn voor de gebruiker en moeten voldoen aan de normen, maar ook omdat ontruimingsplattegronden een visitekaartje zijn voor uw bedrijf. Ze hangen vaak op goed zichtbare en prominente plaatsen in een gebouw en worden door veel mensen gezien. Bij de grafische vormgeving van de plattegronden houden wij rekening met de huisstijl van uw bedrijf. Daarnaast leveren wij onze plattegronden ook, tegen zeer geringe meerwerkkosten, ook in glas, metaal of hout, geprint op plexiglas of op papier in kliklijsten.

Bij ons kunt u rekenen op een mooi vormgegeven plattegrond, duidelijker en representatiever dan de gemiddelde plattegrond die in de meeste gebouwen ophangt.

Werkwijze opstellen ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond is niet altijd noodzakelijk op basis van wet- en regelgeving. In overleg met u bepalen we de noodzaak tot het opstellen of actualiseren van een ontruimingsplattegrond. Ook als een ontruimingsplattegrond niet noodzakelijk is kan deze wel wenselijk zijn om de aanwezige personen te laten weten hoe ze moeten handelen of vluchten bij een calamiteit.

Voor het opstellen en ontwerpen van de ontruimingsplattegronden maken we gebruik van de bestaande (autocad) tekeningen. Indien deze niet voor handen zijn inventariseren en controleren we de afmetingen en kenmerken van het gebouw, de locatie van de veiligheidsvoorzieningen en de vluchtroutes. Vervolgens ontwikkelen we een format waarin de plattegronden worden gepresenteerd. Na goedkeuring worden de ontruimingsplattegronden geleverd.

U kunt ook bij ons terecht voor het vernieuwen of actualiseren van bestaande plattegronden.

Veel gestelde vragen

 

Waar moet een ontruimingsplattegrond aan voldoen?

Voor het opstellen van ontruimingsplattegronden worden de eisen uit de NEN1414 gehanteerd. Deze norm heeft geen wettelijke grondslag maar zorgt er voor dat de symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden eenduidig zijn. Dit verhoogt de herkenbaarheid van een plattegrond. Eisen plattegronden algemeen

  • Plattegronden moeten in kleur worden uitgevoerd;
  • Herkenbare symbolen (Volgens NEN6088:2002 / NEN-EN-ISO7010:2013);
  • Alle gebruikte symbolen verklaard in legenda in de taal die nodig is voor de
  • doelgroep;
  • Duidelijk aangegeven waar men zich bevindt;
  • De instructies “Hoe te handelen bij brand of ongeval” moeten op de plattegrond
  • of in de directe nabijheid van de plattegrond worden weergegeven;
  • Actuele situatie weergeven, jaarlijks controleren en indien nodig herzien

Waar ontruimingsplattegronden ophangen?

Moet zichtbaar en bereikbaar worden gelokaliseerd, zoals nabij liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimten, toiletgroepen enz. Plattegrond bevestigd op een zichtbare hoogte van 1600 mm, gemeten vanaf de vloer tot het midden van de plattegrond. Email mattijs bij haslpels. U moet in een calamiteit direct kunnen zien waar u bent, wat uw vluchtmogelijkheden zijn en waar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde brandslanghaspel of brandmelder hangt.

Is een ontruimingsplattegrond verplicht?

Een ontruimingsplattegrond is niet wettelijk verplicht. Wel geef je met het ophangen van ontruimingsplattegronden invulling aan onder andere arbowet artikel 8 (voorlichting en onderricht en doeltreffende communicatie). Wel kun je een ontruimingsplattegrond zien een onderdeel van het het wettelijk verplichting BHV- en ontruimingsplan. Je vult zo jouw zorgplicht in als werkgever om medewerkers en bezoekers te informeren over wat te doen bij calamiteiten en welke vluchtroute te hanteren.

Heeft u een project? Laten we beginnen…

Wij ontwerpen unieke en doeltreffende veiligheidsposters volledig naar uw wensen en eisen. Laat ons uw ideeën visualiseren.

Sluit Menu