Effectieve communicatie met veiligheidsposters

Posters zijn als ondersteunend medium erg goed bruikbaar. De herinneringsfunctie van de poster is een waardevol instrument.

Waarom een poster
Posters zijn visueel aantrekkelijk, op veel plaatsen op te hangen, continu zichtbaar, het lezen kost weinig inspanning en een poster heeft een herinneringsfunctie. De poster kan een concrete boodschap aan een breed publiek overbrengen zonder veel inspanning. De posters kunnen als campagnemateriaal op diverse plaatsen in de organisatie worden opgehangen: de kantine, het prikbord, op de werkplek, etc. Omdat het effect van de poster niet eeuwig durend is moet regelmatig een nieuwe campagne ontwikkeld worden. Bij kwaliteit -en milieu campagnes kan het goed werken om op de werkplek veiligheidsposters op te hangen met praktische instructies.

De poster als effectief communicatiemiddel
Een poster moet aan een aantal eisen voldoen om te dienen als effectief communicatiemiddel. De boodschap dient kort en simpel te zijn, de boodschap moet direct overkomen en enkele dagen in het hoofd van de lezer blijven hangen. De vormgeving moet goed en aantrekkelijk zijn. Draag er zorg voor dat de afbeeldingen / het ontwerp de lezer trekken de poster te bekijken. Het ontwerp / de afbeeldingen kunnen al een deel van de boodschap overbrengen. De tekst vult en verduidelijkt de boodschap vervolgens verder.

Herhalen en vernieuwen van de boodschap
De boodschap op de poster kan maar summier zijn, het effect is niet eeuwig durend effect en de lezer kan snel afgeleid worden als de poster niet regelmatig vernieuwd wordt. Herhaling en aanvulling door nieuwe posters zijn dus gewenst om de communicatie door middel van posters effectief te houden.

De productie van een poster vergt deskundigheid, zowel grafisch als tekstueel. Alleen zo kan de poster een grote aantrekkingskracht hebben op de lezer en effectief zijn als communicatiemiddel.

Sluit Menu