Veiligheidposters.nl

Veiligheidsposters

Veiligheidsposters.nl is zoals de naam doet vermoeden gespecialiseerd in het ontwerpen van veiligheidsposters. Veiligheidsposters ontwerpen we altijd op maat. De ervaring leert ons namelijk dat communicatie op veiligheidsgebied steeds een andere, eigen, aanpak vereist. Wij geloven in maatwerk dat aansluit op, en herkenbaar is voor, de doelgroep en representatief (visitekaartje) voor de organisatie. We maken bij voorkeur gebruik van praktijkfoto’s, heldere icoontjes en unieke symbolen. We leveren dan ook steeds creatieve, maar functionele en doeltreffende communicatie volledig naar uw wensen en eisen. We weten op een directe en juiste manier te communiceren over veiligheid en daarmee het gedrag te beïnvloeden.

Waarom een veiligheidsposter

Posters zijn visueel aantrekkelijk, op veel plaatsen op te hangen, continu zichtbaar, het lezen kost weinig inspanning en de herinneringsfunctie van de poster is een waardevol instrument. De poster kan een concrete boodschap aan een groot en breed publiek overbrengen zonder dat daar veel inspanning voor nodig zijn. De posters kunnen als campagnemateriaal op diverse plaatsen in de organisatie worden opgehangen: de kantine, het prikbord, op de werkplek, etc. Omdat het effect van de poster niet eeuwig durend is moet regelmatig een nieuwe campagne ontwikkeld worden. Bij kwaliteit -en milieu campagnes kan het goed werken om op de werkplek veiligheidsposters op te hangen met praktische instructies.

De poster als effectief communicatiemiddel

Een poster moet aan een aantal eisen voldoen om te dienen als effectief communicatiemiddel. De boodschap dient kort en simpel te zijn, de boodschap moet direct overkomen en enkele dagen in het hoofd van de lezer blijven hangen. De vormgeving moet goed en aantrekkelijk zijn. Draag er zorg voor dat de afbeeldingen / het ontwerp de lezer trekken de poster te bekijken. Het ontwerp / de afbeeldingen kunnen al een deel van de boodschap overbrengen. De tekst vult en verduidelijkt de boodschap vervolgens verder.

Herhalen en vernieuwen van de boodschap

De boodschap op de poster kan maar summier zijn, het effect is niet eeuwig durend effect en de lezer kan snel afgeleid worden als de poster niet regelmatig vernieuwd wordt. Herhaling en aanvulling door nieuwe posters zijn dus gewenst om de communicatie door middel van posters effectief te houden.

De productie van een poster vergt deskundigheid, zowel grafisch als tekstueel. Alleen zo kan de poster een grote aantrekkingskracht hebben op de lezer en effectief zijn als communicatiemiddel. Wij ontwerpen unieke, doeltreffende en representatieve veiligheidsposters en andere communicatiemiddelen volledig naar uw wensen en eisen. We maken bij voorkeur gebruik van praktijkfoto’s, helderdere icoontjes en unieke symbolen. Onze creaties vallen op door hun vormgeving en raken inhoudelijk de juiste snaar. Origineel, doeltreffend en representatief.

Wij ontwerpen een veiligheidsposter volledig naar uw wensen en eisen. Laat ons uw ideeën visualiseren. Neem contact met ons op via info@veiligheidposters.nl of telefonisch via 06 28 03 55 97